top of page
  • ehvorecka

Volné radikály, oxidační stres a antioxidanty

Aktualizováno: 13. 5. 2019

Snad s každým jarem přichází vlna tzv. detoxikačních kúr apod. O co se jedná a proč je toto téma ve výživě tak diskutované? Podívejme se na to pěkně od začátku a vysvětleme si nejprve pojem volné radikály.


Volné radikály jsou velice reaktivní molekuly, protože mají ve svém obalu nepárový elektron. Jsou tedy nestabilní molekulou, která se musí střetnout s jinou molekulou (buď stabilní, nebo s dalším volným radikálem), aby se stala stabilní. V případě střetu s jinou stabilní molekulou dochází v podstatě k nežádoucí řetězové reakci. Volný radikál odebere elektron jiné molekule a vzniká další volný radikál.


Tímto způsobem dochází k poškození buněčných struktur v našem organismu a tím i k poruše buněčných funkcí. Asi nejvíce je popsáno působení volných radikálů na lipidy, které jsou součástí buněčných membrán (tzv. lipoperoxidace). Volné radikály však mohou reagovat také s nukleovými kyselinami, které jsou nositeli genetické informace, či bílkovinami.


Příčiny vzniku volných radikálů mohou přicházet z vnějšku (př. UV-záření, kouření) či vznikat uvnitř organismu (př. fyzická zátěž na kyslíkový dluh, jakákoliv ischemie v organismu, rozpad fagocytů či makrofágů).


A ačkoliv jsou volné radikály v buňkách neustále produkovány, nic nemusí být tak hrozné, jak se zdá. V buňkách existují totiž také velmi propracované mechanismy, které jsou schopny tyto radikály "neutralizovat". Nicméně i tyto mechanismy mohou být časem vyčerpány, čímž dochází k rozvoji různých poruch a onemocnění. Ale o tom až v další "výživářské" terminologii :)

29 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše
bottom of page