Články přináší informace o příčinách vzniku a vývoje nejčastějších civilizačních onemocnění, o způsobech léčby a předcházení jejich vzniku.

Význam výživy při divertikulární chorobě tlustého střeva

Bc. Eva Hvorecká  |  Onemocnění dnešní doby
image for Význam výživy při divertikulární chorobě tlustého střeva

Divertikulární choroba neboli divertikulóza je benigní onemocnění tlustého střeva, při kterém pacient často nepociťuje žádné potíže. Díky významné prevalenci ve vyspělých státech západního světa (10 % populace pod 40 let, 50-70 % populace nad 80 let) se často řadí mezi tzv. civilizační onemocnění (já raději užívám termín „onemocnění dnešní doby“). Jednou z hlavních příčin zvyšujícího se výskytu divertikulózy je náš životní styl a strava chudá na vlákninu.

čtěte více »

 

Uzeniny a riziko karcinomu - jak je to ve skutečnosti?

image for Uzeniny a riziko karcinomu - jak je to ve skutečnosti?

Přibližně před týdnem proletěla internetem zpráva, že WHO (Světová zdravotnická organizace) zařadila zpracované a červené maso do skupiny s plutoniem z hlediska rizika vzniku rakoviny. Popravdě tyto články nemám moc ráda, jsou napsané příliš populisticky a zbytečně děsí lidi. Uveďme si to tedy na pravou míru.

čtěte více »

 

Význam redukce nadváhy u obézních diabetiků 2. typu část II.

Mgr. Vlastimil Chadim  |  Redukce hmotnosti  |  Onemocnění dnešní doby
image for Význam redukce nadváhy u obézních diabetiků 2. typu část II.

Jak již bylo v první části článku naznačeno, obézní diabetici 2. typu mnohem hůře redukují své tukové zásoby než člověk bez diabetu. K tomuto stavu přispívají „šetrné geny“ (s důležitým vlivem prostředí), na jejichž podkladě dochází k rozvoji IR a následné hyperinzulinémie, kterou se organismus snaží překonat sníženou citlivost jaterních, svalových a tukových buněk k inzulinu.

čtěte více »

 

Význam redukce nadváhy u obézních diabetiků 2. typu část I.

Mgr. Vlastimil Chadim  |  Redukce hmotnosti  |  Onemocnění dnešní doby
image for Význam redukce nadváhy u obézních diabetiků 2. typu část I.

Obezita a diabetes mellitus 2. typu jsou onemocnění látkové výměny, jejichž výskyt v populaci neustále vzrůstá. V České republice trpí obezitou (BMI >30) více než 20% můžu a přes 30% žen. Sečteme-li obezitou s nadváhou (BMI >25), prevalence obou onemocnění dosahuje 70% celkové populace. Nárůst počtu pacientů s diabetem 2. typu zaznamenává v posledních dvou desetiletích velmi výraznou dynamiku. V současné době je v ČR diagnostikováno 850 tisíc diabetiků, z nichž typ „2“ zaujímá přes 90% z celkového počtu. Odhaduje se, že dalších minimálně 100-150 tisíc obyvatel trpí poruchami glukózové tolerance či přímo diabetem a o svém onemocnění neví, protože u nich zatím nebylo diagnostikováno. Obezita a diabetes mellitus 2. typu jsou označovány jako epidemie 21. století, doprovázeny vážnými ekonomickými a sociálními následky.

čtěte více »

 

Cyklistika a stárnutí

Mgr. Vlastimil Chadim  |  Onemocnění dnešní doby
image for Cyklistika a stárnutí

Ať se nám to libí nebo ne, života člověka, stejně jako všech ostatních živých tvorů, není nekonečný. Přírodní zákonitosti jsou nesmlouvavé a každý z nás svoji pouť na tomto světě jednoho dne ukončí. Než se tak stane, pocítíme na svém těle (i duši) neodvratný proces stárnutí. Jak rychle stárneme je z velké míry diktováno naším vnitřním genetickým naprogramováním. Dědičně získané predispozice k rychlosti stárnutí do dnešních dnů nedokážeme nijak ovlivnit.

čtěte více »

 

K čemu je dobrý glykemický index potravin části II.

image for K čemu je dobrý glykemický index potravin části II.

Přes všechny nepřesnosti a vlivy ostatních faktorů je znalost glykemických indexů, resp. glykemických náloží potravin potřebná. Tyto informace se hodí redukujícím jedincům, diabetikům, pacientům se srdečně cévními onemocněními a také sportovcům. S hodnotou GI a GN do jisté míry velmi souvisí potřeba inzulínu.

čtěte více »

 

K čemu je dobrý glykemický index potravin části I.

image for K čemu je dobrý glykemický index potravin části I.

Naše vědomosti o lidské výživě a metabolismu se neustále rozšiřují. Z nutričního hlediska nás na potravinách nejvíce zajímá energetická hodnota, množství živin, vitamínů, minerálních látek, stopových prvků, cholesterolu… V posledních 10 letech také využíváme dalšího ukazatele – glykemického indexu.

čtěte více »

 

Stravování o vánočních svátcích

Mgr. Vlastimil Chadim  |  Redukce hmotnosti  |  Onemocnění dnešní doby
image for Stravování o vánočních svátcích

V těchto dnech prožíváme jedno z nejpříjemnějších období v roce – Vánoce a příchod Nového roku. Pro dřívější generace tato doba představovala krátkodobé snížení pracovního nasazení, příležitost setkání celé rodiny i širšího příbuzenstva. S vánočními svátky úzce souvisela také změna všedního jídelníčku. Tradice přetrvávají. Také naše strava doznává rok co rok, v posledních prosincových dnech, jisté proměny.

čtěte více »